Get Adobe Flash player

Mengenai YAUM

Nama Organisasi
Yayasan Amanah Universiti Islam Malaysia (Yayasan yang Diperbadankan di Malaysia)

Tempat dan Tarikh Penubuhan
Malaysia, 12 Mac 2013

No. Pendaftaran
No. Pendaftaran PPAB – 12/2013

Pengenalan
YAUM ditubuhkan dibawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258]. Kegiatan utama YAUM iaitu penerima, pengurus dan pentadbir waqaf-waqaf, sumbangan dana dan aset, YAUM juga memikul tanggungjawab menaja kerja-kerja penyelidikan dan atau projek-projek yang dianjurkan oleh UIM atau badan-badan yang mempunyai matlamat yang sama dengan YAUM dan menerbitkan hasil daripada semua atau mana-mana penyelidikan tersebut.Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAUM terdiri daripada kalangan Ahli Majlis UIM yang bersetuju menubuhkan yayasan ini.