Get Adobe Flash player

Latar Belakang YAUM

Penubuhan

Jabatan Perdana Menteri (JPM) yang telah meluluskan penubuhan Yayasan Amanah Universiti Islam Malaysia (YAUM) di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258] dengan No. Pendaftaran PPAB – 12/2013 bertarikh 12 Mac 2013 dan telah berjaya memohon pengecualian cukai pendapatan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri.